व्यवसायिक कार्ययोजनाको प्रस्तुतीकरण सम्वन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना!

rasistar presentation notice